Lista

[button url=”https://www.prospectum.pl/wp-content/uploads/2014/09/1.-oswiadczenie_sprawcy_wypadku.pdf” class=”button” size=”small” color=”black” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] Oświadczenie sprawcy wypadku [/button]

[button url=”https://www.prospectum.pl/wp-content/uploads/2015/10/oswiadczenie_o_zdarzeniu_drogowym_pl_en.pdf” class=”button” size=”small” color=”black” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym [/button]

[button url=”https://www.prospectum.pl/wp-content/uploads/2014/09/3.-wypowiedzenie_OC_zmiana-ubezpieczyciela-art.-28-ust.-1.pdf” class=”button” size=”small” color=”black” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] Wypowiedzenie OC – zmiana ubezpieczyciela (art. 28 ust. 1) [/button] Wypowiedzenie umowy OC zawartej na okres 12 m-cy posiadacz pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania, ale nie później niż w przedostatnim dniu jej ważności. Umowa OC rozwiąże się z ostatnim dniem okresu, na który została zawarta. Dzięki wypowiedzeniu w tym trybie, umowa OC nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 m-cy

[button url=”https://www.prospectum.pl/wp-content/uploads/2014/09/4.-wypowiedzenie_oc_nabywcy_pojazdu-art.-31-ust.-1.pdf” class=”button” size=”small” color=”black” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] Wypowiedzenie OC nabywcy )art. 31 ust. 1) [/button] Wypowiedzenie umowy OC nabywca pojazdu może złożyć w dowolnym momencie jej trwania po dacie zakupu pojazdu. Umowa OC zostanie rozwiązana z dniem złożenia wypowiedzenia – w przypadku wysłania wypowiedzenia Pocztą Polską liczy się data stempla pocztowego. Jeśli nabywca nie wypowie umowy OC nabytej wraz z pojazdem, będzie ona ważna do końca okresu, na który została zawarta, jednakże nie nastąpi jej automatyczne wznowienie na kolejny okres ubezpieczenia.

[button url=”https://www.prospectum.pl/wp-content/uploads/2014/09/5.-wypowiedzenie_podwojnego_OC-art.-28a-ust.-1.pdf” class=”button” size=”small” color=”black” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] Wypowiedzenie z tytułu podwójnego ubezpieczenia (art. 28a ust. 1) [/button] Wznowioną z mocy ustawy umowę OC posiadacz pojazdu może wypowiedzieć pod warunkiem posiadania w tym samym czasie umowy ubezpieczenia w innym zakładzie ubezpieczeń. Wypowiedzieć można wyłącznie umowę automatycznie odnowioną. Wypowiedzenie takie można złożyć najwcześniej w pierwszym dniu ochrony umowy wznowionej.

[button url=”https://www.prospectum.pl/wp-content/uploads/2014/09/6.-umowa_kupna_sprzedazy_samochodu.pdf” class=”button” size=”small” color=”black” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] Umowa kupna/sprzedaży pojazdu [/button]

[button url=”https://www.prospectum.pl/wp-content/uploads/2015/10/umowa_darowizny_samochodu.doc” class=”button” size=”small” color=”black” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] Umowa darowizny pojazdu [/button]

[button url=”https://www.prospectum.pl/wp-content/uploads/2014/09/7.-wniosek_zwrot_skladki.pdf” class=”button” size=”small” color=”black” target=”_self” lightbox_content=”” lightbox_description=””] Wniosek o zwrot składki [/button]