Ubezpieczenie floty:

jest rodzajem polis komunikacyjnych, które skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów (np. pojazdy wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Dzięki ubezpieczeniu floty, przedsiębiorstwa nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna. Ubezpieczenie flotowe charakteryzuje przede wszystkim indywidualna analiza ryzyka ubezpieczeniowego dopasowane do ilości posiadanych pojazdów, oraz specyfiki prowadzonej działalności, jak również niezmienność ustalonej wysokości składki przez cały okres ubezpieczenia (niezależnie od zaistniałych w tym czasie szkód).W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne.