Polisa ubezpieczenia życiowego zapewnia poczucie bezpieczeństwa zarówno samemu ubezpieczonemu jak i jego bliskim, głównie poprzez wsparcie finansowe w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnego zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie daje możliwość uzyskania wysokiego poziomu świadczeń przy bardzo niskiej składce i stanowi gwarancję uregulowania zobowiązań finansowych (np. spłacenie kredytu bankowego) oraz pozwala zapewnić Twoim bliskim stabilność finansową w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego.

Ubezpieczenia grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie, które posiadamy w naszej ofercie jest nietypowym produktem. W większości towarzystw ubezpieczeniowych ubezpieczenie to zawierane jest przez właściciela zakładu pracy dla grupy pracowników. Nasze ubezpieczenie możesz zawrzeć indywidualnie, dołączyć do wcześniej stworzonej grupy.

Program grupowego ubezpieczenia na życie ma na celu ochronę życia i zdrowia oraz zabezpieczenie finansowe osób objętych ubezpieczeniem. Dodatkiem do programu jest pakiet świadczeń opiekuńczych, które zapewniają doraźną pomoc ubezpieczonemu i jego rodzinie w razie nieszczęśliwemu wypadku lub choroby 24 godziny na dobę.

Ryzyka mogące wchodzić w zakres ubezpieczenia

 • zgon
 • zgon ubezpieczonego
 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku
 • zgon ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
 • zgon ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
 • wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie wypadku
 • zgon współmałżonka ubezpieczonego
 • zgon współmałżonka ubezpieczonego w następstwie wypadku
 • osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
 • zgon dziecka ubezpieczonego i urodzenia się martwego dziecka
 • zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka Ubezpieczonego
 • wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania
 • wystąpienie u współmałżonka ubezpieczonego poważnego zachorowania
 • wystąpienie u dziecka ubezpieczonego poważnego zachorowania
 • urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
 • leczenie ubezpieczonego w szpitalu
 • leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku
 • leczenie ubezpieczonego w szpitalu – pełna ochrona
 • leczenie operacyjnego ubezpieczonego
 • szeroki pakiet świadczeń opiekuńczych dostępnych przez całą dobę.