Ubezpieczenia podczas podróży

Podstawowy zakres ubezpieczenia turystycznego obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie assistance. Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów.

Ubezpieczenie assistancezapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, do których w szczególności należą usługi transportowe z miejsca podróży do domu, poszukiwanie i ratownictwo, usługi informacyjne. Dodatkowymi usługami realizowanymi w ramach assitance mogą być: opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, transport dla osób bliskich, wcześniejszy powrót do domu, pomoc prawną, wizyta bliskiej osoby, pomoc tłumacza, pomoc w razie kradzieży itp.

Dodatkowo ubezpieczenia turystyczne można rozszerzyć o ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz ubezpieczenie OC.