Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu komunikacyjnym.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu, że otrzyma on odszkodowanie z tytułu wypadku, który został spowodowany z winy sprawcy.

Ubezpieczenie to jest regulowane ustawą jednak przepisy nie określają wysokości składek ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają je indywidualnie. Dlatego tez przy wyborze ubezpieczyciela warto zwrócić uwagę na cenę, która może się różnic nawet o kilkadziesiąt procent.

Autocasco – to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od zdarzeń losowych.

Zakresem AC objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia autocasco choć jest bardzo podobny nie jest taki sam w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Ubezpieczający powinien zawsze zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia AC lub poprosić agenta by szczegółowo je przedstawił.

NNW – ubezpieczenie kierowcy i pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym

NNW chroni kierowcę i pasażerów pojazdu w zakresie następstw wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z ruchem pojazdu podczas: wsiadania lub wysiadania z pojazdu, załadowywania lub rozładowywania, zatrzymania lub postoju pojazdu, naprawy pojazdu na miejscu, otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji, pobierania paliwa na stacji paliw. W przypadku powstałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie kierowcy lub pasażerom.

Assistance – pomoc kierowcy w wypadku, awarii bądź kradzieży ubezpieczonego pojazdu.

Zakres ubezpieczenia sprowadza się zazwyczaj do holowania pojazdu, pomocy technicznej – usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia, pomocy w podróży – kontynuacji lub powrotu, zakwaterowania, otrzymania pojazdu zastępczego, odbioru naprawionego samochodu, pomocy finansowej i prawnej, pomocy medycznej, pomocy dla zwierząt, pomocy informacyjną itp. W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym zakres ubezpieczenia jest inny i warto zwrócić na to uwagę przy wyborze tego produktu zwłaszcza, że cena jest stosunkowo niska .

Szyby samochodowe

Dodatkowym produktem oferowanym przy zakupie ubezpieczeń komunikacyjnych jest ubezpieczenie szyb samochodowych. W podstawowym zakresie ubezpieczenia autocasco szyba są zawsze ubezpieczone jednak w przypadku ich uszkodzenia klient utraci część zniżek z tyt. bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia. Dodatkowe ubezpieczenie uchroni Cię przed utratą zniżek kiedy zgłosisz szkodę uszkodzenia szyb samochodowych.

Ubezpieczenie od utraty zniżek

Każda wypłata odszkodowania czy to z tytułu autocasco czy odpowiedzialności cywilnej niesie ze sobą konsekwencje utraty zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

W przypadku wypłaty odszkodowania posiadając te ubezpieczenie Twoje zniżki pozostaną na tym samym poziomie w kolejnym roku ubezpieczenia. Warto pamiętać, że zniżki za bezszkodowy przebieg są przyznawane oddzielnie dla ubezpieczenia OC i AC. Chcą w pełni zabezpieczyć się przed utratą zniżek należy wykupić to ubezpieczenie zarówno dla OC jak i AC.

Do wyceny ubezpieczenia Twojego samochodu potrzebujemy następujących danych:

  • marka i model samochodu
  • pojemność silnika
  • rok produkcji
  • wiek właściciela
  • kod pocztowy miejsca rejestracji
  • ilość lat bezszkodowej jazdy w OC i AC