Ubezpieczenia źródeł energii odnawialnej

Dlaczego warto zadbać o dobre ubezpieczenie elektrowni wiatrowej?

Energetyka wiatrowa cieszy się coraz większą popularnością. Koszty związane z produkcją, instalacją, oraz serwisowaniem elektrowni wiatrowych są niezmiernie wysokie. Ponadto elektrownia wiatrowa narażona jest na wyjątkowo długą listę ryzyk, które pojawiają się jeszcze przed dokonaniem montażu turbiny wiatrowej. Ze względu na bardzo duże gabaryty elementów elektrowni wiatrowej zarówno transport, jak i montaż elektrowni wymaga niebywałej ostrożności i precyzji. Fundamenty przeznaczone pod budowę elektrowni wiatrowej wymagają odpowiedniego przygotowania, poprzedzonego licznymi badaniami geologicznymi gruntu. Już w trakcie eksploatacji turbina wiatrowa narażona jest na działanie czynników pogodowych, które bardzo często skutkują bardzo poważnym, bądź całkowitym uszkodzeniem. Do najpoważniejszych czynników pogodowych mogących uszkodzić turbinę wiatrową należą:

 • burze z wyładowaniami atmosferycznymi, których skutkiem może być przepięcie, lub pożar. Pod pojęciem przepięcia rozumie się gwałtowną zmianę napięcia w sieci elektronicznej, lub elektrycznej.
 • silny wiatr mogący powodować turbulencje, a co za tym idzie uszkodzenia mechaniczne elektrowni wiatrowej.

Czynnikiem atmosferycznym, którego nie należy bagatelizować w przypadku posiadania elektrowni wiatrowej jest oblodzenie elementów turbiny, które doprowadzić może nie tylko do oderwania się elementu, ale również może mieć wpływ na zmianę parametrów technicznych urządzenia. Ryzyka pogodowe nie są jednak jedynymi, które zagrażają elektrowni wiatrowej. Znaczna część szkód wynika bowiem z błędów, lub wad powstałych w procesie projektowania, produkcji, bądź instalacji urządzeń. Ważną grupą ryzyk są te, które mają wpływ na człowieka, oraz na otoczenie. Do grupy tej należą ryzyka tzw. odpowiedzialności cywilnej. I choć wydawać się może, że nie ma możliwości aby w związku z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowej wyrządzona została szkoda względem osób trzecich nie oznacza to, że ryzyk tego rodzaju nie należy uwzględniać w ubezpieczeniu dedykowanemu właścicielom tzw. wiatraków. Pomimo tego, że elektrownie wiatrowe montowane są zazwyczaj w miejscach rzadko uczęszczanych, odległych od innych zabudowań w ostatnich latach na świecie dochodzi do wielu zdarzeń skutkujących ubieganiem się o odszkodowanie przez osoby trzecie z tytułu działania turbin wiatrowych. Katalog wspomnianych zdarzeń rozpoczynają pożary turbin wiatrowych, które powodują rozprzestrzenienie się ognia na pobliskie tereny (w tym należące do osób trzecich). W roku 2011 w Teksasie pożar turbiny zagroził bezpośrednio budynkom mieszkalnym. Solidna konstrukcja turbiny nie gwarantuje, że podczas bardzo silnych podmuchów wiatru wieża nie przewróci się. Zagrożone w takim przypadku mogą być: życie i zdrowie ludzi przebywających w okolicy, budynki, drogi publiczne itp. niestety dość częstymi i zazwyczaj tragicznymi w skutkach są upadki z platformy turbiny, bądź porażenie prądem. Ubezpieczenie OC pracodawcy pokryje roszczenia związane z nieszczęśliwymi wypadkami obsługi serwisowej elektrowni wiatrowych.

Obszary odpowiedzialności cywilnej związane z działalnością turbin wiatrowych:

 • Odpowiedzialność cywilna pracodawcy.
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody (osobowe, w mieniu, czyste straty finansowe) wyrządzone podwykonawcom.
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody (osobowe, w mieniu, czyste straty finansowe) wyrządzone osobom trzecim.
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym oraz za szkody wyrządzone emisją substancji niebezpiecznych.
 • Odpowiedzialność z tytułu niedostarczenia lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach.

Produkty ubezpieczeniowe dedykowane elektrowniom obejmują ochroną ubezpieczeniową m.in.:

 • Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR)
 • Ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO)
 • Ubezpieczenie opóźnienia w oddaniu inwestycji – wskutek szkód powstałych w czasie budowy, bądź montażu (AloP)
 • Ubezpieczenie opóźnienia w oddaniu inwestycji – na skutek szkód powstałych w czasie transportu (MDSU)
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks) w fazie operacyjnej (PD)
 • Ubezpieczenie od utraty zysku w fazie operacyjnej (BI MloP)
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń (MB)
 • Ubezpieczenie skutków niedostatecznej prędkości wiatru
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)