Dom lub mieszkanie to dla większości z nas największy dorobek życia. Ogromne nakłady finansowe jakie należy przeznaczyć na budowę domu, lub zakup mieszkania w większości opierają się na zaciągnięciu kredytu. Coraz częściej mamy do czynienia z nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi (szczególnie zjawiska atmosferyczne), które zaledwie w krótką chwilę potrafią zniszczyć coś, co wydaje się trwałe i niezniszczalne

Każdy dom lub mieszkanie stanowi określoną wartość w skład, której wchodzi różnego rodzaju mienie. Do poszczególnych elementów tego mienia możemy zaliczyć: mury, stałe elementy nieruchomości i ruchomości domowe. Cały ten majątek możemy ubezpieczyć na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają za szkody powstałe w następstwie następujących zdarzeń losowych:

 • ognia
 • piorunu
 • eksplozji
 • upadku statku powietrznego
 • dymu i sadzy
 • opadu
 • powodzi
 • śniegu i lodu
 • gradu
 • huraganu
 • zalania
 • osuwania się ziemi
 • zapadania się ziemi
 • lawiny
 • uderzenia pojazdu
 • upadku drzew lub masztów
 • trzęsienia ziemi
 • huku ponaddźwiękowego
 • przepięcia
 • dewastacji
 • kradzieży
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym objętym ochroną ubezpieczeniową.

OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Do zakresu ubezpieczenia nieruchomości zawsze warto dokupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Uchroni to właściciela nieruchomości przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innym lokatorom budynku np. w wyniku zalania. Ubezpieczenie to chroni ubezpieczonego również w czynnościach życia prywatnego takich jak jazda na rowerze, jazda na nartach. Ubezpieczyciel będzie również ponosił odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez twoje niepełnoletnie dzieci.

Szyby od wybicia

Ubezpieczenie szyb od wybicia jest zazwyczaj elementem dodatkowym wchodzącym w skład kompleksowego ubezpieczenia nieruchomości.

Home assistance

Ubezpieczenie home assistance zapewnia natychmiastowe wsparcie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach, do których może dojść w domu lub mieszkaniu. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty np. interwencji specjalisty – ślusarza, elektryka, hydraulika, szklarza jak również organizuje lokal zastępczy, opiekę nad osobami starszymi dziećmi czy domowymi zwierzętami. Zabezpieczy mienie, zorganizuje dozór miejsca ubezpieczenia itp.